Olimpiada 

Sztucznej Inteligencji
LinkedInFacebook

Sztuczna inteligencja staje się na całym świecie dziedziną strategiczną w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu: od edukacji, przez technologię, po przemysł i gospodarkę. Chcemy stworz nowe zawody dla uczniów szkół średnich zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Wierzymy, że — na wzór Olimpiady Matematycznej czy Olimpiady Informatycznej nasza inicjatywa zwiększy zainteresowanie tą dziedziną i stworzy liczną grupę pasjonatów-ekspertów sztucznej inteligencji.

Podobne inicjatywy pojawiają się obecnie w wielu krajach, a także na poziomie ponadnarodowym: 9–15 sierpnia 2024r. w Burgas, w Bułgarii, odbędzie się pierwsza w historii Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji. Polskę reprezentować będzie 4-osobowa drużyna, którą wyłoni krajowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji. 

Lista finalistów


Zakończył się 1 etap OAI! Gratulujemy wszystkim, którzy postanowili zmierzyć się z zadaniami. Poniżej publikujemy listę finalistów (wynik w nawiasie)
Ruszyła OAI!

Zadania zostały zamieszczone w repozytorium GitHub pod adresem https://github.com/OlimpiadaAI/I-OlimpiadaAI 

Każdy, kto wypełnił formularz rejestracyjny do 22.04, powinien otrzymać list email ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji pierwszego etapu. Powodzenia!


Tematyka, materiały

Tematyka i charakter zadań będą analogiczne do przykładowych zadań udostępnionych na stronie Olimpiady Międzynarodowej. 

Programowanie AI wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej i programistycznej, dlatego planujemy w trakcie I (zdalnego) etapu Olimpiady opublikować materiały dydaktyczne, które pomogą uczestnikom przygotować się do startu. 


I wykład: 26 kwietnia, 17.30
Wstęp do uczenia maszynowego, Marek Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski).


II wykład: 03 maja, 17.30

Regresja liniowa, logistyczna i sieci neuronowe, Marek Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski).


III wykład: 06 maja, 17.00.

Wizja komputerowa, Kamil Książek (Uniwersytet Jagielloński)

Wykład odbędzie się hybrydowo. Uczniów z Krakowa zapraszamy do auli 0004 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ


IV Wykład: 10 maja, 17.00.

Przetwarzanie języka naturalnego, Witold Drzewakowski (Uniwersytet Warszawski)

Wykład odbędzie się hybrydowo. Uczniów z Warszawy zapraszamy na Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego do sali 3180 (piętro 3, na wprost głównych schodów).


V Wykład: 13 maja, 17.00.

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja, Paulina Tomaszewska (Politechnika Warszawska)

Wykład zdalny, na platformie meet. Link znajduje się na Discordzie oraz w Google Classroom.


VI Wykład: 16 maja, 17:00.

Jak startować w konkursach Kaggle'a, Paweł Godula (Kaggle Arcymistrz)

Wykład zdalny, na platformie meet. Link znajduje się na Discordzie oraz w Google Classroom.

Jak wystartować

Rejestracja jest zamknięta

Przebieg Olimpiady Sztucznej Inteligencji

Etap I: zdalny, 22 kwietnia – 27 maja 2024r.

W pierwszym etapie uczestnicy będą rozwiązywać zadania samodzielnie w domu, a następnie wysyłać Komitetowi Zadaniowemu do sprawdzenia. Wkrótce podamy, ilu zadań należy się spodziewać, oraz według jakich kryteriów będą oceniane rozwiązania. Zawodnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostaną zaproszeni do drugiego etapu.


Etap II: 15 – 21 czerwca 2024r.

W drugim etapie około 20-30 uczestników wyłonionych w pierwszej rundzie będzie walczyło o miejsce w 4-osobowym zespole, który będzie reprezentował Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie w Bułgarii. Drugi etap będzie miał charakter obozu naukowego i odbędzie się w Krzyżowej (woj. dolnośląskie). Organizatorzy pokryją koszt udziału zaproszonych uczestników.

Harmonogram

22.04–27.05: I Etap Olimpiady


20.05: Koniec Rejestracji Uczestników


03.06: Ogłoszenie wyników I etapu, wyłonienie Uczestników zaproszonych do II Etapu.


15.06–21.06: II Etap Olimpiady — obóz naukowy
Wyniki II Etapu.

Wyłonienie reprezentacji na Olimpiadę Międzynarodową.


9.08–15.08: Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji

Organizatorzy

Olimpiada Sztucznej Inteligencji jest organizowana przez:

Organizację Olimpiady koordynuje:

Sponsorzy

Partnerzy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla uczestnika Olimpiady Sztucznej Inteligencji


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:


Regulamin

Regulamin Olimpiady Sztucznej Inteligencji


§1 Wstęp


Organizatorami Olimpiady Sztucznej Inteligencji są


Koordynatorem Olimpiady Sztucznej Inteligencji, zwanymi dalej odpowiednio: Koordynatorem i Olimpiadą, jest 


Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

fmw@math.uni.wroc.pl

fmw.math.uni.wroc.pl§2 Prawa i obowiązki Koordynatora


§3 Cele Olimpiady:


Cele te są realizowane przez:


§4 Komitet Olimpiady


§5 Organizacja zawodów w 2024 roku


§6 Olimpiada Międzynarodowa§7 Nagrody, tytuły.§8 Postanowienia końcowe.

Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Komitet Olimpiady w porozumieniu z przedstawicielami Koordynatora.


Komitet OAI

Marek Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski)

Witold Drzewakowski (Uniwersytet Warszawski)

Lech Duraj (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Górecki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

Artur Jeż  (Uniwersytet Wrocławski)

Kamil Książek (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Kuciński (Uniwersytet Warszawski, IMPAN, IDEAS NCBR)

Michał Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Mikołaj Słupiński  (Uniwersytet Wrocławski)

Michał Stypułkowski  (Uniwersytet Wrocławski)

Joanna Świebocka-Więk (Uniwersytet Jagielloński)

Paulina Tomaszewska (Politechnika Warszawska)

Anna Wysoczańska-Kula  (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Matematyków Wrocławskich)